Legi de altădată, legi de astăzi…


Se pare că dictonul „nimic nu e nou sub soare” rămâne în continuare perfect valabil. Cel puţin în domeniul legislaţiei. Spre exemplificare, reproducem câteva pasaje din „Legea pentru monopolul vânzării băuturilor spirtoase în comunele rurale şi măsuri în contra beţiei“, promulgată la data de 06 martie 1908.

În legea formulată cu aproape un se­col în urmă, se regăsesc multe din principiile legislaţiei actuale cu pri­vire la vânzarea ilicită a băuturilor alcoo­lice, respectarea standardelor de calitate, regimul de consum al băuturilor alcooli­ce, modul de preparare etc. Alte standar­de, deşi ar fi necesare şi azi au dispărut. În locul lor a rămas doar un zâmbet nos­talgic. Zâmbet pentru care trebuie să aduc mulţumiri unui valoros partener din redacţia „Vinosofia”, dr. ing. Cătălin Galan, om cu trei mari calităţi: e român basarabean, e iubitor de vin şi specialist în domeniu, e specialist în legislaţie agricolă, iubitor al cuvântului scris şi pasionat de „arheologia” prin arhive.

Imagine

“Art. 2. – Oricine, în afară de cârciume­le comunale, va desface cu amănuntul băuturi spirtoase în comunele rurale, fie vânzându-le, fie ascunzând vânzarea sub formă de dar, va fi pedepsit cu o amendă reprezentând de 50 de ori valoarea băuturii vândute sau simulat dăruite (…).

,Art. 4. – Proprietarii de vii şi de livezi de pruni au deplină libertate a consuma din băuturile ce produc pentru casa, lucrătorii şi oamenii lor de serviciu; asemenea şi pentru nunţi şi pomenile lor religioase tradiţionale.

Art. 9. – Nici o cârciumă din nici o cat­egorie nu poate fi lipsită de vin.

Art. 23. – Cârciumarul trebue să fie cetăţean român, să ştie carte, să aibă vâr­sta de cel puţin 25 ani şi să fie căsătorit în momentul încheierii contractului. El trebue să fie cunoscut ca un om cu purtări bune, fără viţii şi care să nu fi căzut niciodată sub lovitura unei sentinţe penale, pentru delicte prevăzute în legea licenţelor.

Art. 24. – Cârciumarul este dator să ţină totdeauna băuturi sănătoase şi de bună calitate şi să le păstreze astfel încât să nu se strice. Pentru păstrarea vinului şi a berei, orice cârciumar va trebui să aibă o pivniţă răcoroasă, care să le apere de corupere în timpul căldurilor. Producerea şi vânzarea ţuicei artificiale, provenind din altceva decât din prune, este cu totul interzisă.

Art. 30 – Cârciumarii nu vor da de băut în cârciumă copiilor mai tineri de 16 ani (…).

Art. 33 – Oricine fiind beat se va gâl­cevi, se va deda la neorândueli de orice fel, sau va cădea în drum, va fi pedep­sit cu o amendă dela 2 lei la 20 lei(…). Deodată cu această a treia condamnare, judecătorul de ocol va înscrie numele condamnatului pe o listă zisă a beţivilor, ce se va ţine la toate primăriile. Această listă se afişează în toate cârciumele comunale.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ISTORII REGĂSITE

Probabil cel mai bun blog de istorie!

cuvinte23

intr-o lume îmbâcsită de material o mai fi loc pentru vis?

Balaurul Român

Virtus Romana Rediviva

CRONICA [R]

If you're walking through hell, keep walking.

Byzantine Alchemy

Words from Eastern Roman Empire

Valea Frumoasei

Expoziţia de artă fotografică „Eşti floare de dor, Basarabie!”

petitie catre vremurile odioase

Just another WordPress.com weblog

Vinul din Cluj

Cuvinte despre vinuri incercate, degustari si evenimente, calatorii si retete

Adrian Mangu

blogger civic și literar

Micael Nicolas's Blog

Simt ,deci înţeleg !

Secretele Istoriei cu Alexandru Moraru

Adevărul trebuie cunoscut,chiar dacă e urât şi imoral !

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Stefanteris's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: